Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Aktuality a události

21. 11. / Praktická výuka - změna od středy 25. 11. 2020

Odborný výcvik a Praktické vyučování přechází u všech tříd na prezenční formu v dílnách v souladu s rozvrhem. Pouze praktický výcvik v Autoškole je i nadále zastaven.

21. 11. / Teoretická výuka - změna od středy 25. 11. 2020

Teoretická výuka 4AT, 4PO, 3A bude probíhat v souladu s rozvrhem (jako 1. týden) prezenční formou ve škole. Ostatní třídy pokračují v distanční formě.

20.11. / Třídní schůzky čtvrtek 26.11.2020

Třídní schůzky se uskuteční online v Microsoft Teams, který žáci využívají k výuce. Třídní učitelé vás budou informovat o technických podrobnostech třídní schůzky. Více >

6.11. / Den otevřených dveří na našem Youtube kanálu

Zajímáš se o studium na naší škole? Zveme tě k videoprohlídce na našem Youtube kanálu, kde se dozvíš jaké obory lze u nás studovat, v čem jsme skvělí a prohlédneš si školu. Více >

1.11. / Přihlášky k jarním maturitám 2020/2021

Do 1.12.2020 je zapotřebí osobně podepsat ve škole přihlášku k jarnímu termínu maturitních zkoušek. Případné info na 601 257 982.

28.10. / Pokračování distanční výuky

Distanční výuka pokračuje do odvolání. Více >

23.10. / Změny u maturit ve školním roce 2020-2021

Pro maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 nastaly změny ve společné i profilové části. Více >

13.10. / Omezení pro školy od 14. 10. 2020.

Vláda ČR zakazuje od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) osobní přítomnost žáků a studentů na středních a vyšších odborných školách. Týká se to teoretické i praktické výuky. Výuka bude nadále probíhat distančním způsobem. Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. 28. října 2020 – státní svátek (Den vzniku samostatného československého státu). 29. října a 30. října 2020 – podzimní prázdniny. V týdnu ode dne 26. října do dne 30. října 2020 nebude probíhat distanční výuka.

1.10. / Výuka od pondělí 5. října 2020

V souladu s Nařízením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020 ze dne 1. 10. 2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. jsou přijata mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje. V rámci těchto opatření je omezen provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy;

17.9. / Povinné roušky ve třídách

Od pátku 18. září je povinné nošení roušky i ve třídách během výuky.