Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Kariérový poradce

Konzultační hodiny

Po telefonické domluvě na čísle +420 728 662 240. 

Oblast působení

Na školního kariérového poradce se může žák obracet v případech:

Kariérový poradce také realizuje exkurze, sjednává spolupráci s institucemi a firmami, spolupracuje s Úřadem práce ČR.

.