Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Dílny, servis