Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Autoelektrikář (26-57-H/01)
3-letý učební obor s výučním listem

Kapacita oboru: 12 uchazečů

V tomto oboru se připravují odborníci pro opravy elektrické a elektronické výbavy motorových vozidel. Žáci se naučí kontrolovat, udržovat a opravovat elektrické a elektronické části motorových vozidel. Seznámí se s konstrukcí silničních motorových vozidel, s jejich jednotlivými částmi a poznají jejich funkci. Osvojí si efektivní postupy vyhledávání závad na elektrotechnických systémech vozidla, opravují a seřizují jejich části.

Odborný výcvik

V odborném výcviku je výuka zaměřena na opravu rozvodných sítí ve vozidle, údržbu a seřizování příslušenství, obsluhu diagnostických prostředků a zařízení, provádění funkčních zkoušek agregátů a schopnost využívat poznatků při řešení praktických úkolů.

Benefity

Uplatnění

Získané znalosti umožní absolventům pracovat v různých opravárenských provozech a autoservisech při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení apod.

Součástí přípravy je i základní automechanický výcvik a získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

foto6---20191210_085313.jpg