Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Zájmová činnost

Na kole i pěšky

Jednoduchá mobilní aplikace pro zjištění cyklostezek a stezek ve zvolené oblasti. Ať už si výlet plánujete nebo se nacházíte přímo na místě, nabídne Vám aplikace v dané lokalitě několik tras. Která místa stojí za to navštívit, různé atrakce, památky - ale také kde se můžete najíst, přenocovat. To vše včetně kontaktů a popisu daných míst. S touto aplikací již nezabloudíte - ukáže Vám, kde se nacházíte a provede Vás stezkou nebo navede na Vámi vybraný bod zájmu. Více na webu https://www.nakoleipesky.cz.

Sportovní hry – kopaná, nohejbal, košíková, florbal, badminton, petanguen

Vedoucí: Josef Kohl, Lucie Grygerová
Zaměření: na pohybovou aktivitu, nácvik herních dovedností a činností. Dále pořádání turnajů pro žáky DM, ale i pro příznivce z řad učitelů, a žáků naší školy.
Čas a místo: v době osobního volna a dle počasí – travnaté a asfaltové hřiště v areálu domova mládeže nebo v Sokolovně Čáslav.

Stolní tenis

Vedoucí: Josef Kohl, Lucie Grygerová
Zaměření: naučit se základům tohoto sportu, přivést žáky k pravidelné přípravě a sportovnímu tréninku, k soutěživosti v kolektivu.
Čas a místo: v době osobního volna v herně stolního tenisu (rozšířenky I. a II. patro)

Posilování

Vedoucí: Josef Kohl
Zaměření: zlepšení fyzické kondice žáků a využití volného času. Žáci,
kteří kroužek navštěvují, si pravidelným cvičením zlepšují svoji kondici a své zdraví. Náplní kroužku bude soutěž o „Nejsilnějšího žáka DM“. Počet žáků je omezen velikostí posilovny a bezpečností cvičících.
Čas a místo: v době pondělí až čtvrtek 16.30–18.00 hod. v posilovně DM.

Střelecký kroužek

Vedoucí: Josef Kohl
Zaměření: získávání správných střeleckých návyků, zvyšování fyzické kondice.
Čas a místo: v době osobního volna hřiště

Turistický kroužek

Vedoucí: Lucie Grygerová
Zaměření: během školního roku jsou pořádány celodenní turistické výlety za poznáním historie a současnosti města Čáslavi a Kutné Hory – Železné hory a údolí řeky Doubravy, Lovětínská rezervace a hrad Lichnice, rekreační oblast Kraskov a Hedvičino údolí, Lhotecká stráň, Kubíkovy duby a Kanňkovy hory nebo kutnohorská Stříbrná stezka podle řeky Vrchlice, chrám sv. Barbory, po stopách husitských válek Bitvy u Malešova a Jana Roháče z Dubé a hradu Sion.

Filmový klub

Vedoucí: Jan Lövl
Zaměření: pobavení a také aby daný film něco přinesl a poučil. Promítání probíhá v posilovně v době osobního volna a podle zájmu žáků.

Kulturně společenský

Vedoucí: Jan Lövl
Zaměření: seznámit zábavnou formou pomocí vědomostních kvízů, doplňovaček nebo testů s naší současností, historií, vědou a technikou, přírodou, literaturou, kulturou a osvěžit si tak svoje znalosti z daných témat.
Čas a místo: podle zájmu žáků v době osobního volna, klubovny I. a II. patro.

Pojďme si povídat

Vedoucí: Jan Lövl
Zaměření: povídání formou otázek a odpovědí na dané téma.

Kroužek ručních prací

Vedoucí: Lucie Grygerová, Jan Lövl
Zaměření: aranžování, tvorba z přírodních materiálů, vaření a pečení, práce
s látkou a jiné kreativní činnosti související s ruční tvorbou.
Čas a místo: v době osobního volna, místnost pro rukodělné práce II. patro.