Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Školská rada

Předseda

Místopředseda:

Členové:

Doplňovací volby

Dne 15. 4. 2020 se uskutečnily doplňující volby nového člena školské rady.
Za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky byl zvolen žák Jakub Marek.