Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Školská rada

Předseda

Místopředseda:

Členové:

Doplňující volby

Dne 20. 9. 2021 se uskutečnily doplňující volby nového člena/členky školské rady – zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků, kterým byla zvolena paní Sylvie Hanlová.