Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Technické úseky, zázemí

Účetnictví

Správa majetku

Mzdová účtárna

Technické zabezpečení

Zásobování, sklad

Domov mládeže

Kuchyně

Jídelna