Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace   
Aug. Sedláčka 1145/2 • 286 01 Čáslav

Naši specialisté poradenského pracoviště

Výchovný poradce 

Školní metodik prevence

Speciální pedagog

Kariérový poradce

Koordinátor školy se zaměstnavatelem