Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Maturita a závěrečná zkouška

O aktuálních informacích k maturitám a závěrečným zkouškám jsou žáci informováni na úvodní straně tohoto webu v Aktualitách, případně v aplikaci Bakaláři.