Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Ceník stravného

Stravné pro neubytované žáky

Stravné pro ubytované na Domově dětí

Stravné pro veřejnost (v průběhu školního roku)

Stravné pro veřejnost (příležitostné akce, v průběhu prázdnin)