Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Aktuality a události

Třetí kolo přijímacího řízení

Od 7. června 2023 zahajujeme třetí kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium maturitních a učebních oborů ve školním roce 2023/2024. Více informací na podstránce Uchazeči/Třetí kolo přijímaček.

Ředitelské volno

Ředitel školy uděluje dne 26. května 2023 ředitelské volno pro žáky teoretické výuky. Více >

Výsledky odvolání - 1. kolo

Výsledky odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 jsou zveřejněny v sekci Uchazeči/Odvolání-výsledky 1. kola.

Ukončení přijímání žádostí o odvolání

Z důvodu naplnění stavu žáků v učebních a studijních oborech již nepřijímáme od 16.5.2023 včetně další odvolání z druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 k naplnění předpokládaného stavu žáků v učebních a studijních oborech. Více >

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo

Výsledky druhého kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 jsou zveřejněny v sekci Uchazeči/Přijímací řízení - výsledky 2. kola

Výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek - maturitní obory

Výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek maturitních oborů jsou zpřístupněny zde na webových stránkách školy s sekci Uchazeči/Vše o přijímacím řízení. Dne 4. 5. 2023 Vás zveme na zápisový den. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 16.5.2023. Při neúspěchu u přijímacích zkoušek můžete podat odvolání. Více >

Odvolání proti nepřijetí

V případě nepřijetí můžete využít možnost podat odvolání, formulář pro odvolání je zde na webu v sekci Uchazeči/Vše o přijímacím řízení/Odvolání.

Odevzdání zápisového lístku - Učební obory

Přijatí uchazeči na daný obor mají možnost odevzdat zápisový lístek do středy 3. května 2023.

Výsledky řádného termínu přijímacího řízení - učební obory

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů jsou zveřejněny dnes, 19.4.2023, v sekci Uchazeči/Vše o přijímacím řízení.