Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Speciální pedagog

Konzultační hodiny

Po telefonické domluvě na čísle 737 937 222.

Oblast působení

Speciální pedagog podporuje žáky podpůrným opatřením prvního stupně podpory. Diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP) žáků a spoluúčastní se vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se SVP. Poskytuje také metodickou pomoc třídním učitelům a zabezpečuje konzultace s rodiči a pedagogy.

Na straně žáka řeší projevy:

  • Žák potřebuje individuální podporu v plnění výukových plánů.
  • Žák potřebuje individuální podporu v eliminaci nežádoucích projevů chování.
  • Ve třídě je třeba realizovat aktivity podporující zdravé klima třídy.
  • Učitel vyžaduje metodickou podporu při vzdělávání žáka s SVP.


 .