Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání

Operační program: 03 Zaměstnanost

Termín realizace: 1. 1. 2019 - 30. 12. 2020

Cíl projektu

Cílem projektu je motivovat osoby ve věku 15-24 let, kteří se soustavně připravují na výkon budoucího povolání k aktivnějšímu zapojení do pracovního procesu. Pomoci překonat určité bariéry, rozšířit vědomostní obzor v oblastech, které by je mohli zajímat a podpořit v dalším profesním životě. Umožnit vyzkoušet si aktivity, které ověří jejich dovednosti formou odborné praxe realizované mimo povinnou školní praxi. Projekt celkově absolvuje 120 účastníků různých oborů SŠ ze Středočeského kraje.

komora 250x250.jpg