Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jaké obory u nás můžeš studovat?

Naše specializovaná dopravní škola s regionálním významem vám nabízí tříleté i čtyřleté studijní obory. Specializované obory vzdělávání jsou ukončené maturitní zkouškou nebo výučním listem v oborech automobilních, požární ochrany a logistického zabezpečení.

Kvalitní příprava žáků je předurčuje pro profesní zařazení především ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem, servisem a diagnostikou motorových vozidel, v oblasti logistiky dopravy a také v oblasti údržby strojních zařízení v požární technice

Rozvíjíme osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, pracovat ve zvoleném oboru a svobodně se rozhodovat.

Čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou

Tříleté učební obory v oblasti autoopravárenství ukončené výučním listem