Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Školní metodik prevence

Konzultační hodiny

Po telefonické domluvě na čísle 737 937 222.

Oblast působení

Školní metodik poskytuje poradenství v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Koordinuje tvorbu minimálního preventivního programu včetně jeho realizace. Zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů.

Na metodika prevence se obracejte v případech:

.