Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Finanční podpora stravování – průzkum zájmu

Naše škola se chystá zapojit do projektu KÚ Středočeského kraje "Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023-2025".

Daný projekt se zabývá podporou žáků, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situací a je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací.

V případě, že naše škola získá finanční prostředky z daného projektu, můžeme pak zajistit bezplatné školní stravování ve školním roce 2023/2024 pro žáky splňující podmínky:

Dotazník zájmu o čerpání podpory

V případě vašeho zájmu o čerpání podpory vyplňte přiložený dotazník nejpozději do 31. října 2023.

Průzkum zájmu o tuto formu podpory probíhá mezi žáky/zákonnými zástupci i na dalších školách Středočeského kraje.

DOTAZNÍK - OBĚDY DO ŠKOL

Informace pro zařazené do projektu

V případě, že žáci naší školy projeví o tuto podporu zájem, a do projektu se zapojíme, je nezbytné pro zařazení do projektu doložit nejpozději do 30. listopadu 2023 tyto dokumenty:

Podklady pro zařazení do projektu (čestné prohlášení a potvrzení z ÚP) můžete buď předat osobně v sekretariátu školy, případně zaslat poštou.

Finanční podpora se poskytuje přímo škole, ve které ji žák bude čerpat.