Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Projekt Šablony pro SŠ a VOŠ II.

Naše škola je zapojena do projektu ŠABLONY II PGM reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015874, který patří do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II., konkrétně k oblastech:

Personální podpora

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

.

Cílem výzvy ŠABLONY II. je podpora školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe.

sablonyeu.jpg