Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Základní údaje o škole

Identifikační údaje

Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace
Sídlo: Aug. Sedláčka 1145/2, 286 01 Čáslav
IČ: 14801973
Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel:
Středočeský kraj,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

O škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace, je škola s téměř sedmdesátiletou tradicí výuky autooborů. V současné době připravuje pracovníky pro početnou skupinu firem zabývajících se výrobou, opravami, prodejem, servisem a diagnostikou motorových vozidel. Poskytuje komplexní péči o žáky, tj. teoretickou výuku, praktickou výuku, ubytování a stravování. 

Absolventi vycházejí vybaveni v závislosti na studovaném oboru výučním listem, maturitním vysvědčením, řidičským oprávněním sk. B+C, popř. B, průkazem svářeče a europassem.

Úhrady za studium

Rodiče hradí cenu učebnic, sešitů, stravy a ubytování v domově mládeže.

Výuka

Prioritou školy je provádět výuku na úrovni současného stavu automobilové techniky. Daří se to díky podmínkám vytvořeným pro teoretickou výuku, vybavením dílen odborného výcviku potřebným diagnostickým zařízením a vzděláváním pedagogických pracovníků. Dále jsme rozšířili svou nabídku oborů o obor Provoz a ekonomika v dopravě a Požární ochrana.

Teoretická výuka ve škole i odborný výcvik a praktické vyučování v dílnách se uskutečňuje s využitím moderní techniky. To umožňuje přípravu žáků na úrovni současného technického rozvoje a potřeb oboru. Současným požadavkům zvoleného oboru je přizpůsobován i obsah výuky.

V odborném výcviku probíhá výuka z větší míry na tzv. „produktivní práci“, což znamená na automobilech zákazníku školního autoservisu.


Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi, které tím, že získají odborné vzdělání, rozšíří velký kolektiv pracovníků v dopravě, výrobě motorových vozidel, jejich konstrukci a vývoji.