Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Autotronik (39-41-L/01)
4-letý studijní obor s maturitou

Kapacita oboru: 24 uchazečů

Autotronik – čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Absolvent tohoto oboru je středoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným i odborným vzděláním. Odborné vzdělání je zaměřeno na provoz, diagnostikování a provádění oprav motorových vozidel hlavně v oblasti elektroniky. Ve výuce je vedle části teoretické ve všech ročnících zařazen také odborný výcvik, ve kterém jsou prakticky ověřovány teoretické vědomosti a nabývány potřebné dovednosti.

Cíle studia

Cílem studia je připravit žáka, aby po absolvování nástupní praxe a po přiměřené době zapracování byl schopen výkonu náročných dělnických činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technickohospodářských pracovníků, přijímacího technika, vedoucího autoservisu apod., popřípadě se uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství.

Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Uplatnění

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci připravení především diagnostikovat a posuzovat technický stav silničních vozidel, stanovovat potřebu oprav silničních vozidel a jejich rozsah, seřizovat, ošetřovat, opravovat a provádět jízdní zkoušky opravených vozidel, volit způsob přezkoušení a předání vozidla, zjišťovat při pohovoru se zákazníky pravděpodobné závady vozidel a odhadovat předpokládanou cenu opravy, zpracovávat dokumentaci o přijetí vozidla do opravy a předávat opravená vozidla zákazníkům; mohou tedy pracovat jako technici, automechanici a řídící pracovníci v autoservisech, v dílnách dopravních, zemědělských a jiných firem, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, jako prodejci automobilní techniky apod. Mohou se také uplatnit ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel či v organizaci uvedených činností. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech automobilního, případně strojírenského či elektrotechnického zaměření, nebo i v oborech informatiky a výpočetní techniky.

Benefity

p1010022b.jpg