Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Učební plány

Plány projednané v předmětových komisích a schválené ředitelem školy.

Plány pro čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou

Plány pro tříleté učební obory v oblasti autoopravárenství ukončené výučním listem