Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Učební plány

Čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou

Tříleté učební obory v oblasti autoopravárenství ukončené výučním listem