Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Učební plány

Plány projednané v předmětových komisích dne 30. 8. 2019 a schválené ředitelem školy 30. 8. 2019.

Plány pro čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou

Plány pro tříleté učební obory v oblasti autoopravárenství ukončené výučním listem