Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Omluvenky a uvolnění z výuky

Uvolnění z výuky na dva a více dnů vyučování

Odůvodněná žádost o uvolnění z výuky je podepsaná zákonným zástupcem žáka a podléhá vyjádření ředitele školy, který žádosti vyhoví/nevyhoví.

Žádost o uvolnění z výuky na dva a více dnů školního vyučování ve formátu WORD (DOC)

Uvolnění z tělesné výchovy

  • Částečné uvolnění z TV znamená, že žáci navštěvují běžné hodiny TV a s výjimkou zakázaných cvičení se plně účastní výuky a jsou z TV klasifikování.
  • Při úplném uvolnění z TV žáci na hodiny TV docházejí, ale necvičí a nejsou z TV hodnoceni.
  • Žádost o částečné / úplné uvolnění z tělesné výchovy se provádí na základě vyjádření lékaře. Jako přílohu k žádosti je nutno dodat "Vyjádření registrujícího praktického nebo odborného lékaře" a podpis zákonného zástupce žáka. Písemné doporučení registrujícho praktického lékaře nebo odborného lékaře je nezbytnou součástí této žádosti.

Žádost o částečné nebo úplné uvolnění z tělesné výchovy ve formátu PDF