Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Inspekční zpráva ČŠI 2024

Závěry inspekční činnosti provedené ve dnech 17. až 19. ledna a 24. ledna 2024.

Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, naplňování školního vzdělávacího programu (dále „ŠVP") a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem (, RVP") podle § 174 ods.t 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Inspekční činnost na podnět podle§ 174 odst. 6 školského zákona.