Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

O školním poradenském pracovišti

Naši specialisté poskytují služby zejména v oblasti vzdělávání, výchovy a osobnostního rozvoje žáků. Budujeme stimulující a bezpečné školní prostředí vymezené vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších změn.

Zaměřujeme se na oblasti

Specialisté

.