Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Školní úrazy - upozornění

Pravidla pro školní úrazy

  1. Žák je povinen ohlásit úraz vyučujícímu nebo dozírajícímu učiteli v den, kdy k úrazu došlo.
  2. Pokud byl žák ošetřen lékařem, je nutno doručit lékařskou zprávu do 48 hodin ode dne úrazu. Zpráva je nezbytná k sepsání záznamu o školním úrazu.
  3. Žáci jsou školou pojištěni. Žádají-li rodiče o odškodnění školního úrazu, je nutno nechat lékařem vyplnit „Posudek o bolestném" (tiskopis obdrží zákonný zástupce, zletilý žák na vyžádání ve škole) a doručit jej nejpozději do 12 měsíců od úrazu.

Pokud nejsou tyto podmínky dodrženy, nelze událost sepsat jako školní úraz, ani ji odškodnit.