Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Přihláška ke studiu

Jak podat přihlášku ke studiu?

Uchazeč je povinen předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke vzdělávání na střední škole nejpozději do 2. března 2020.
Na přihlášce mohou být uvedeny dvě školy, na které se žák hlásí.
V přihlášce musí být správně uvedeno:

Počty přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2020/2021

Ředitel školy stanovil předpokládané počty přijímaných žáků do prvních ročníků:

Čtyřleté studijní obory s maturitou – přijímací zkouška

Tříleté učební obory s výučním listem – bez příjímací zkoušky