Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Výchovný poradce

Konzultační hodiny

Po telefonické domluvě na čísle 728 662 240.

Oblast působení

Výchovný poradce na naší škole vám poradí zejména v problematice kariérového poradenství a při procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Můžete se na něj obrátit, potřebujete-li pomoci:

  • při řešení studijních a prospěchových problémů
  • při řešení problémové docházky žáka a jeho záškoláctví
  • při specifických poruchách učení (dyslexie, dysgrafie, apod.)
  • při integrování žáka s tělesnými, smyslovými nebo jinými zdravotními problémy
  • při získání individuálního vzdělávacího plán ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb. § 6
  • chcete-li získat informace o možnostech dalšího uplatnění žáka
  • chcete-li získat informace o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu

 .