Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01)
3-letý učební obor s výučním listem

Kapacita oboru: 48 uchazečů

Žáci se naučí provádět údržbu a servisní činnosti motorových vozidel. Naučí se nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorových vozidel: motorů a jejich příslušenství, převodových ústrojí, podvozků, na základní úrovni i elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel. K tomu žáci získají dovednosti montážních prací, ale také znalosti jednotlivých součástí vozidel, principy jejich fungování a obvyklé závady, práci s diagnostickými přístroji. V dílnách si žáci osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů a seznámí se se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Odborný výcvik

Žáci pracují v odborném výcviku v dílnách SOU, které jsou provozovány na principu autoservisu. Významná část výuky je věnována diagnostice, kontrolám a seřizování motorů, kterou provádějí na nejmodernějších přístrojích. Žáci připravují motorová vozidla zákazníků pro stanice technické kontroly a měření emisí. Žáci se učí zodpovědnosti za vlastní práci.

Uplatnění

Absolventi oboru "Mechanik opravář motorových vozidel" jsou připraveni provádět opravy, údržbu a servis automobilů, především seřizovat, ošetřovat, opravovat a zkoušet motorová vozidla; mohou tedy pracovat jako automechanici v autoservisech, v dílnách velkých dopravních, zemědělských aj. firem, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod. Mohou se také uplatnit ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel. Absolventi se mohou uplatnit také jako řidiči nákladních vozidel. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem, zejména v oborech zaměřených na automobily, v oborech strojírenského zaměření, případně v oboru orientovaném na podnikání.

Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

9148272.jpg