Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Profesní kvalifikace

Naše škola nabízí získání profesní kvalifikace všem zájemcům, kteří pracují v oboru bez potřebného vzdělání. V současné době nabízíme získání kvalifikace v oborech:

• Mechanik opravář motorových vozidel
• Autoelektrikář
• Karosář

Zkoušky jednotlivých profesních kvalifikací jsou zpoplatněny.