Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Národní plán doučování 2022 a 2023

Naše škola je zapojena do Projektu Národní plán doučování v rámci Národního plánu obnovy. Finanční prostředky pocházejí z fondu Evropské unie – Next Generation EU a slouží pro cílenou podporu za účelem doučování potřebných žáků. Prostředky získané v letech 2022 2023 škola využívá na individuální nebo skupinové doučování.

publicitadoucovani.jpg