Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Školní psycholog

Konzultační hodiny

Po telefonické domluvě na čísle +420 776 225 433.

Oblast působení

Školní psycholog na naší škole poradí žákům, jejich rodičům, zákonným zástupcům i pedagogům. Aktivity psychologa vycházejí ze standardních činností vymezených v §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a v její příloze č. 3. Novelizace vyhláškou č.197/2016 Sb.

Na školního psychologa se můžete obrátit, potřebujete-li pomoci:

  • psychologické poradenství žákům v osobních problémech
  • psychologické poradenství žákům s výchovnými a výukovými problémy
  • poskytování individuálních konzultací žákům, rodičům, zákonným zástupcům i pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání
  • pomoc v náročných životních situacích nejen žákům, ale i rodičům, zákonným zástupcům
  • při monitorování a řešení konkrétních problémů jednotlivých žáků a v třídním kolektivu, preventivní práce se zaměřením na vytvoření kladných vztahů ve třídě, klima třídy, prevence záškoláctví, šikany, potíže se soustředěním, přípravou do školy či školním neprospěchem
  • poskytování metodické pomoci třídním učitelům - přímá asistence a organizace při skupinové práci se žáky, posilování spolupráce třídy a třídního učitele
  • realizace krizových intervencí a psychologického poradenství, vč. psychoterapie, pro žáky, pedagogické pracovníky, rodiče, zákonné zástupce

 .