Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Aktuality a události

19.8. / Doplňující volby do Školské rady

Dne 20. 9. 2021 se doplňující volby nového člena/členky Školské rady. Tento člen bude ve Školské radě zastupovat zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků.

1.8. / Změny cen jízdného - Středočeský kraj

od 1. srpna 2021 se mění ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje. Více >

20.7. Přihláška k podzimní maturitní zkoušce

DŮLEŽITÉ! Je nutné osobně podat přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlášku podejte na sekretariát školy nejpozději dne 23.7.2021 do 12 hodin.

31.6. Vysvědčení

Výpisy vysvědčení a vytištěná vysvědčení jsou k dispozici na sekretariátu školy. V době letních prázdnin si předem sjednejte osobní předání na tel. 327 312 845.

2.6. DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021–2022

Řeitel školy vyhlašuje druhé kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022 k naplnění předpokládaného stavu žáků v tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech. Více >

28.6. Třetí kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021–2022

Řeitel školy vyhlašuje třetí kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022 k naplnění předpokládaného stavu žáků ve čtyřletém maturitním studijním oboru AUTOTRONIK. Více >

ZÁPISOVÉ DNY

Více >

20.5. / Návrat do školy

Žáci nastoupí do školy ve středu 26.5.2021. Praktické vyučování a odborný výcvik probíhá od 24.5. podle aktuálního rozvrhu 3. týdne. Více >

21.4. / Obnovení odborného výcviku od pondělí 26.4.2021

Od pondělí 26. dubna 2021 je obnoven odborný výcvik všech oborů v plném rozsahu. Výuka je povinná, podle rozvrhu 3. týdne. Výuka teoretických předmětů probíhá i nadále distančním způsobem v rámci upraveného rozvrhu. Více >

Rozhodnutí o přijetí

Z rozhodnutí ministra školství je posunut všem školám termín pro zveřejnění ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ na 19. května 2021. V návaznosti se posouvá i termín pro PODÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU na 2. června 2021. Seznamy přijatých uchazečů najdete zveřejněné podle oborů a svých identifikačních kódů dne 19. května 2021 na těchto webových stránkách školy. Více >