Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Aktuality a události

9.11. / Třídní schůzky čtvrtek 11.11.2021 - online

(!) Změna - třídní schůzky se vzhledem k nařízením uskuteční online. O organizaci schůzek vás budou informovat třídní učitelé.

21.10. / Ředitelské volno

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace a zároveň z důvodu kontroly a úpravy vzduchotechniky kuchyňského bloku uděluji na dny 25. 10. a 26. 10. 2021 žákům volno ředitele školy.

20.9. / Atraktivní nabídka pro absolventy oboru Požární ochrana

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, nabízí absolventům oboru Požární ochrana možnost ucházet se o místo v řadách Sboru. Více >

11.9. / Předání vysvědčení žákům 4AT (2020/2021)

V pondělí 20. 9. 2021 v 15:00 hodin bude probíhat v zasedací místosti školy předávání vysvědčení žákům třídy 4AT školního roku 2020/2021.

31.8. / Ubytování žáků na DM

První ročníky - 31. 8. 2021 - 17:00 - 21:00 hod. Vyšší ročníky - 31. 8. 2021 - 19:00 - 21 .00 hod. a 1. 9. 2021 - do 7:00 hod.

26.8. / Informativní schůzka pro rodiče žáků prvních ročníků

Z důvodu přetrvávajících hygienických a protiepidemiologických opatření se schůzka rodičů žáků prvních ročníků, která byla plánována na 31. 8. 2021, KONAT NEBUDE.

20.8. / Zahájení školního roku - PCR testy

Ve dnech 1. a 6. září 2021 budou žáci v 7:50 hodin preventivně testováni v budově školy PCR testem. Více >

19.8. / Doplňující volby do Školské rady

Dne 20. 9. 2021 se doplňující volby nového člena/členky Školské rady. Tento člen bude ve Školské radě zastupovat zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků.

1.8. / Změny cen jízdného - Středočeský kraj

od 1. srpna 2021 se mění ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje. Více >

20.7. Přihláška k podzimní maturitní zkoušce

DŮLEŽITÉ! Je nutné osobně podat přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlášku podejte na sekretariát školy nejpozději dne 23.7.2021 do 12 hodin.