Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Aktuality a události

21.4. / Obnovení odborného výcviku od pondělí 26.4.2021

Od pondělí 26. dubna 2021 je obnoven odborný výcvik všech oborů v plném rozsahu. Výuka je povinná, podle rozvrhu 3. týdne. Výuka teoretických předmětů probíhá i nadále distančním způsobem v rámci upraveného rozvrhu. Více >

Rozhodnutí o přijetí

Z rozhodnutí ministra školství je posunut všem školám termín pro zveřejnění ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ na 19. května 2021. V návaznosti se posouvá i termín pro PODÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU na 2. června 2021. Seznamy přijatých uchazečů najdete zveřejněné podle oborů a svých identifikačních kódů dne 19. května 2021 na těchto webových stránkách školy. Více >

9.4. / Termíny Didaktických testů - jarní období 2021

Sdělení MŠMT ohledně časového rozvrhu konání Didaktických testů společné části Maturitních zkoušek pro jarní zkušební období roku 2021 Č. j.: MSMT-521/2021-6 Více >

5.3. / Přijímací zkoušky pro maturitní obory se nekonají

Všichni uchazeči maturitních oborů Autotronik, Požární ochrana a Provoz a ekonomika dopravy budou přijati bez vykonání přijímací zkoušky. Více >

28.1. / Pololetní vysvědčení

Pololetní vysvědčení mají všichni žáci ve svých školních mailových schránkách (jmeno@dscaslav.cz). Originál vysvědčení obdržíte ve škole po zahájení prezenční výuky.

30.12. / Distanční výuka od 4. 1. 2021

Teoretická výuka bude probíhat distanční formou, praktické vyučování a odborný výcvik v dílnách se ruší. Žáci všech ročníků se od pondělí 4. 1. 2021 vracejí k distanční výuce podle těchto pravidel: Více >

16.12. / Výuka v tomto kalendářním roce končí 18.12.2020

Pondělí 21. a úterý 22. 12. 2020 jsou Ministerstvem školství ČR vyhlášeny jako "Dny boje proti covidu". Rodiče mohou po oba dny čerpat ošetřovné.

1.12. / Zahájení a pravidla výuky od pondělí 7.12.2020

Žáci všech ročníků se od 7. 12. 2020 vracejí k prezenční výuce podle těchto pravidel: Více >

21. 11. / Praktická výuka - změna od středy 25. 11. 2020

Odborný výcvik a Praktické vyučování přechází u všech tříd na prezenční formu v dílnách v souladu s rozvrhem. Pouze praktický výcvik v Autoškole je i nadále zastaven.

21. 11. / Teoretická výuka - změna od středy 25. 11. 2020

Teoretická výuka 4AT, 4PO, 3A bude probíhat v souladu s rozvrhem (jako 1. týden) prezenční formou ve škole. Ostatní třídy pokračují v distanční formě.