Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Přidělení evidenčních čísel uchazečům o učební obory

Dne 15. května 2024 bude na tomto webu školy zveřejněna výsledková listina přijímacích zkoušek do učebních oborů.

Vážení uchazeči o učební obory,

protože se pro vás nekonají žádné přijímací zkoušky, budou výsledkové listiny sestavené podle vašich prospěchů na ZŠ zveřejněny na tomto webu školy dne 15. května 2024.

Výsledková listina je anonymní, své pořadí najdete pod přiděleným registračním (evidnčním) číslem. Toto registrační (evidenční) číslo je shodné s číslem vaší přihlášky. 

  • Pokud jste podali přihlášku plně elektronicky v systému DIPSY, obdrželi jste toto číslo v e-mailovém potvrzení o přijetí přihlášky. 
  • Pokud jste podalipřihlášku výpisem ze systému DIPSY, máte registrační číslo na výpisu přihlášky v e-mailu.
  • Pokud jste se hlásili pomocí papírového tiskopisu, obdrželi jste registrační číslo doporučeným dopisem.