Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Aktuality a události

30.6. / Adaptační kurz 2. – 4. září 2020

Milí žáci a vážení rodiče, v termínu od 2. do 4. září 2020 proběhne na Seči – Ústupky adaptační kurz pro první ročníky. Prosíme Vás rodiče o úhradu nákladů za AK do 14. srpna 2020 ve výši 1. 200 Kč na účet SRSPŠ – 204163733/0600. Při převodu částky uveďte do poznámky zkratku AK a jméno a příjmení Vašeho dítěte. Děkujeme za spolupráci.

30.6. / Návratka pro rodiče žáků prvních ročníků

Vážení a milí rodiče, došlo-li při komunikaci e-mailem k problémům, obracíme se na Vás touto cestou s žádostí o vyplnění přiložené návratky. Více >

30.6. / Nevyzvednutá vysvědčení

Milí naši žáci a absolventi, svá vysvědčení, která jste si nepřevzali v den odevzdávání, si můžete vyzvednout na sektretariátu školy v čase úředních hodin – pondělí nebo středa od 8:00 do 12:00 hod.

22.6. / Vydávání vysvědčení za školní rok 2019/2020

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 se bude vydávat dne 30.6. 2020 v 11 hodin v budově školy.

16.6. / Změna u konzultačních hodin - dílny

Z provozně-technických důvodů se do odvolání ruší konzultační hodiny v areálu školních dílen.

15.6. / Obor Provoz a ekonomika dopravy 2020/2021

Obor (37-41-M/01) Provoz a ekonomika dopravy nebude ve školním roce 2020/2021 otevřen pro malý počet účastníků v přijímacím řízení.

15.6. / Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů 2020/2021

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení do maturitních oborů pro školní rok 2020 / 2021. Více >

10.6. / Předávání výučních listů a vysvědčení

V pátek 12. 6. 2020 v 8.00 hod. se v budově školy uskuteční předávání vysvědčení o ZZ a výučních listů pro úspěšné absolventy třídy 3A. Tentýž den od 9.00 hodin proběhne i předávání maturitních vysvědčení, a to absolventům oboru PO - J. Švadlenkovi, M. Kučerovi a oboru AT - R.Martanovi, J. Kosinovi, Š. Dostálovi.

29.5. / Obnovení výuky od 4. června 2020

Pro žáky prvních, druhých a třetích ročníků se od 4. června 2020 obnovuje praktická výuka a odborný výcvik. Teoretická výuka bude probíhat podle rozvrhu zde. Více >

6.5. / Termíny maturit a přijímacích zkoušek

Dnes byly vyhlášeny MŠMT konkrétní termíny pro konání maturitních zkoušek a přijímacích zkoušek Více >