Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

3.12. / Testování v období od 6.12. do 28.2.2022

Testování na Covid proběhne dne 6. prosince a pak se bude opakovat každý první den nového vyučujícího týdne.

Kdo se testuje a kdo nemusí?

Nebudou se testovat žáci, kteří doloží potvrzení, že:

  1. žák byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
  2. žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;

Povinost ochrany úst a nosu

Pokud žák/žákyně (zákonný zástupce) odmítne antigenní testování, může se žák/žákyně zúčastnit i nadále prezenční výuku, ale s podmínkou, že bude mít ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole, tj. výuky ve třídě.

Jiné důvody

Žák/žákyně může předložit i vlastní platné potvrzení ze zdravotnického odběrového místa (nebo od praktického lékaře).