Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Aktuality a události

31.8. / Ubytování žáků na DM

První ročníky - 31. 8. 2021 - 17:00 - 21:00 hod. Vyšší ročníky - 31. 8. 2021 - 19:00 - 21 .00 hod. a 1. 9. 2021 - do 7:00 hod.

26.8. / Informativní schůzka pro rodiče žáků prvních ročníků

Z důvodu přetrvávajících hygienických a protiepidemiologických opatření se schůzka rodičů žáků prvních ročníků, která byla plánována na 31. 8. 2021, KONAT NEBUDE.

20.8. / Zahájení školního roku - PCR testy

Ve dnech 1. a 6. září 2021 budou žáci v 7:50 hodin preventivně testováni v budově školy PCR testem. Více >

19.8. / Doplňující volby do Školské rady

Dne 20. 9. 2021 se doplňující volby nového člena/členky Školské rady. Tento člen bude ve Školské radě zastupovat zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků.

1.8. / Změny cen jízdného - Středočeský kraj

od 1. srpna 2021 se mění ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje. Více >

20.7. Přihláška k podzimní maturitní zkoušce

DŮLEŽITÉ! Je nutné osobně podat přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlášku podejte na sekretariát školy nejpozději dne 23.7.2021 do 12 hodin.

31.6. Vysvědčení

Výpisy vysvědčení a vytištěná vysvědčení jsou k dispozici na sekretariátu školy. V době letních prázdnin si předem sjednejte osobní předání na tel. 327 312 845.

2.6. DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021–2022

Řeitel školy vyhlašuje druhé kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022 k naplnění předpokládaného stavu žáků v tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech. Více >

28.6. Třetí kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021–2022

Řeitel školy vyhlašuje třetí kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022 k naplnění předpokládaného stavu žáků ve čtyřletém maturitním studijním oboru AUTOTRONIK. Více >

ZÁPISOVÉ DNY

Více >