Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

7.12. / Lyžařský výcvik 1PO

Lyžařský výcvik pro žáky 1PO proběhne 15.–20. ledna 2023 na chatě Malá Rennerovka v Krkonoších.

INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU KURZU 1. PO

Termín: 15.–20. ledna 2023
Místo: Chata Malá Rennerovka, Krkonoše, Strážné 108, 54352 Strážné


Cena: 4000 Kč (cena je kalkulována při účasti celé třídy, popřípadě bude doplněna studenty jiných tříd)
Platbu proveďte do 22.12. 2022
na účet školy: 204163733/0600 
Do poznámky uvést: LV + jméno a příjmení žáka (např. LV Jana Nováková).
Bez těchto náležitostí je platba nedohledatelná!

 • V ceně je kalkulována ubytování, strava.
 • Pokoje standard včetně plné penze (jídlo 5x denně + pitný režim).
 • Doprava bude zajištěna autobusem od budovy školy – čas odjezdu a příjezdu bude upřesněn v měsíci leden.
 • Den nástupu je 15.1.2023 a první jídlo, kterým pobyt začíná, je oběd.
 • Den odjezdu zpět do Čáslavi je 20.1.2023 a poslední jídlo, kterým pobyt končí, je snídaně.
 • Po zaplacení odevzdá student přihlášku.

Náplň kurzu

Náplní kurzu je výuka na sjezdových a běžeckých lyžích. V případě dostatečného počtu studentů je možno otevřít i družstvo snowboardu (místo sjezdovek).
Nutné s sebou:

 • Lyže sjezdové (snowboard), běžky
 • Vhodné oblečení na lyže (běžky)
 • Sjezdová přilba
 • Běžecké vosky
 • Přezůvky a oblečení do penzionu
 • Průkaz pojištěnce, bezinfekčnost
 • Peníze na vleky (v současnosti nejsou známy nově ceny permanentek)
 • Případné dotazy budou zodpovězeny cestou emailu na spok@dscaslav.cz nebo telefonicky na Špok Petr 777 145 887.

Přihláška - vyplňte a doručte na sekretariát školy

Ke stažení ve formátu Word, nebo jako text:

Přihlašuji svého syna / svou dceru _____
třída _____ na lyžařský kurz Strážné 2023.
Veškeré informace ke kurzu jsou na webových stránkách školy.
Dítě má/nemá nařízenou dietu, pokud má, uveďte: _____
Výběr: LYŽE nebo SNOWBOARD?
V Čáslavi dne _____
Podpis rodičů _____

Prohlášení o bezinfekčnosti - vyplňte a doručte na sekretariát školy

Ke stažení ve formátu Word, nebo jako text:

Souhlasím, aby se můj syn / má dcera ...........................................................
zúčastnil/a od 15. do 20. 1. 2023 lyžařské kurzu v Krkonoších chata Malá Rennerovka Malá Úpa 91.
Zároveň prohlašuji, že mi nejsou známa žádná zdravotní omezení, která by nedovolovala mému synovi/ mé dceři se uvedené akce zúčastnit.
Sdělení pedagogickému dozoru o případných zdravotních omezeních: ……….…………………………………………………………………………………………………….
Dále prohlašuji, že nejeví známky akutního onemocnění a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišel/šla do styku s fyzickou osobou nemocnou infekční nemocí nebo podezřelou z nákazy a nebyla mu/jí nařízena karanténní opatření.
Dále potvrzuji, že lyže jsou v pořádku a bezpečnostní vázání je seřízené.
V případě onemocnění dítěte nebo vážném porušení řádu kurzu (pokud budu vyzván pedagogickým dozorem) zajistím jeho odvoz domů. V případě poškození nebo zničení zařízení a vybavení ubytovacího objektu zajistím uhrazení vzniklých škoda.
Telefonické spojení na rodiče: …………………………………………………………………………
V Čáslavi dne ………………………………………

.........................................................................
podpis rodičů

22448487_1446662358702658_4536959647794917087_n.jpg