Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek - maturitní obory

Výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek maturitních oborů jsou zpřístupněny zde na webových stránkách školy s sekci Uchazeči/Vše o přijímacím řízení. Dne 4. 5. 2023 Vás zveme na zápisový den. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 16.5.2023. Při neúspěchu u přijímacích zkoušek můžete podat odvolání.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podle pokynů CERMATu jsou výsledky řádného termínu JPZ zpřístupněny ředitelem školy dne 28. dubna 2023.
Dne 4. května 2023 Vás zveme na zápisový den.
Zápisový lístek můžete odevzdat nejpozději 16.5.2023.
V případě neúspěchu můžete využít možnost podat odvolání.