Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

24.3. / Termíny maturit a závěrečných zkoušek 2022

Vše k termínům letošních maturit a závěrečných zkoušek 2021/2022

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021/2022

 
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Závěrečná zkouška v oborech s výučním listem se skládá ze 3 samostatně klasifikovaných zkoušek: písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky.

Termíny konání závěrečných zkoušek 2021 I 2022

1) Řádné termíny
písemná část 3A + 3BEK: 6. 6. 2022
praktická část 3A + 3B: 7. - 9. 6. 2022
praktická část 3E + 3K: 13. - 14. 6. 2022
ústní část 3A + 3B: 13. - 14. 6. 2022
ústní část 3E + 3K: 15. 6. 2022

2) Termíny opravných zkoušek a náhradních zkoušek

Září 2022: Písemná část 5. 9. 2022, Praktická část 7. 9. 2022, Ústní část 8. 9. 2022

Prosinec 2022: Písemná část 5. 12. 2022, Praktická část 7. 12. 2022 Ústní část 8. 12. 2022

 
MATURITNÍ ZKOUŠKY

Termíny konání maturitních zkoušek 202112022

1) Řádné termíny Jaro 2022

 • Třída 4. AT 39-41-L/01 Autotronik
  písemná část:
  5. 4. 2022 ČJL + 6. 4. 2022 AJ
  didaktické testy:
  2. 5. 2022 M + AJ, 3. 5. 2022 ČJL
  praktická část:
  25. 4. 2022
  ústní část:
  16. - 17. 5. 2022
   
 • Třída 4. PO 39-08-M/01 Požární ochrana
  písemná část:
  5. 4. 2022 M + 6. 4. 2022 ČJL
  didaktické testy: 2. 5. 2022 M + AJ,  3. 5. 2022 ČJL
  praktická část: 25. - 26. 4. 2022
  ústní část: 18. - 20. 5. 2022

2) Termíny konání náhradních a opravných maturitních zkoušek podzim 2021 /2022

Podle jednotného zadání a maturitního kalendáře.
Písemné práce a didaktické testy: 1. - 6. 9. 2022
Ústní zkouška: 12. - 13. 9. 2022