Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

22.4. / Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů

Oznámení výsledků přijímacího řízení pro přijetí do učebních oborů pro školní rok 2022 / 2023

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení do učebních oborů pro školní rok 2022/2023

Ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace, rozhodl v souladu s § 59, § 165 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2022/2023 a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl takto:

OBOR MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

a23.jpg

OBOR AUTOELEKTRIKÁŘ

a23.jpg

OBOR KAROSÁŘ

a23.jpg

Plné znění Oznámení výsledků přijímacího řízení pro přijetí do učebních oborů pro školní rok 2022 / 2023