Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

28.4. / Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů

Oznámení výsledků přijímacího řízení pro přijetí do maturitních oborů pro školní rok 2022 / 2023