Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Způsoby podání přihlášky ke studiu v roce 2024

V roce 2024 jsou možné tři způsoby podání přihlášek. Nový způsob podání přihlášky elektronickou formou.Navyšuje se počet podaných přihlášek na tři přihlášky. Nově jsou umožněny dva pokusy uchazeče při konání jednotné zkoušky, a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden obor středního vzdělání s maturitní zkouškou, kde se jednotná zkouška povinně koná.

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 20. ÚNORA 2024.

V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku nejdříve 1. února 2024.

 
1) Elektronický způsob podání přihlášky

Nový způsob podání přihlášky elektronickou formou prostřednictvím DIPSY (www.dipsy.cz) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),

 
2) Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému

Přihlášku v podobě výpisu získaného z DIPSY (www.dipsy.cz) bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě).

Přihláška může být doručena i datovou schránkou. I přihláška podaná z datové schránky fyzické osoby podnikající je platně podaná. Na rozdíl od datové schránky fyzické osoby však ředitel školy do podnikatelské datové schránky doručuje pouze dokumenty související s podnikáním jejího držitele. Tedy ředitel školy do podnikatelské datové schránky v souvislosti s přijímacím řízením nedoručuje a pokud zákonný zástupce nemá datovou schránku zřízenou na fyzickou osobu, pak doručuje poštou.

 
3) Papírovou přihláškou s přílohami

Papírovou přihlášku i formuláře povinných příloh si můžete stáhnout zde:

Dokumenty se vytisknou, vyplní a podají řediteli školy na sekretariátu školy.
Naskenovaná vyplněná přihláška včetně příloh může být doručena i datovou schránkou. I přihláška podaná z datové schránky fyzické osoby podnikající je platně podaná. Na rozdíl od datové schránky fyzické osoby však ředitel školy do podnikatelské datové schránky doručuje pouze dokumenty související s podnikáním jejího držitele. Tedy ředitel školy do podnikatelské datové schránky v souvislosti s přijímacím řízením nedoručuje a pokud zákonný zástupce nemá datovou schránku zřízenou na fyzickou osobu, pak doručuje poštou.

 
Kdo podává přihlášku?