Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Co vše musím splnit pro přijetí?

Kritéria pro přijetí do čtyřletých maturitních oborů

• Kritéria přijetí do studijního oboru Autotronik

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2. Splnění povinné školní docházky.
 3. Průměr známek dosažený žákem v l. pol. posledního ročníku. ZŠ, v případě rovnosti v 2. pol. předposledního ročníku ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, F a ČJ v l. pol. posledního ročníku ZŠ, popř. v 2. pol. předposledního roč. ZŠ. – 40 % podíl.
 4. Úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky – 60 % podíl.
 5. Respektování rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŠMS, o schválených počtech tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků pro šk. rok 2020 -2021.

• Kritéria přijetí do studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2. Splnění povinné školní docházky.
 3. Průměr známek dosažený žákem v l. pol. posledního ročníku. ZŠ, v případě rovnosti v 2. pol. předposledního ročníku ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, F a ČJ v l. pol. posledního ročníku ZŠ, popř. v 2. pol. předposledního roč. ZŠ. – 40 % podíl.
 4. Úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky – 60 % podíl.
 5. Respektování rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŠMS, o schválených počtech tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků pro šk. rok 2020 -2021.

• Kritéria přijetí do studijního oboru Požární ochrana

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2. Splnění povinné školní docházky.
 3. Průměr známek dosažený žákem v l. pol. posledního ročníku ZŠ, v případě rovnosti v 2. pol. předposledního roč. ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, F a ČJ v l. pol. posledního roč. ZŠ, popř. v 2. pol. předposledního roč. ZŠ. Prospěch (ZŠ) – 10% podíl.
 4. Fyzické testy – běh na 200m – 15 % podíl a plavání na 50m – 15% podíl.
 5. Úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky – 60 %podíl.
 6. Respektování rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŠMS, o schválených počtech tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků pro šk. rok 2020-2021.

Kritéria pro přijetí do učebních oborů

Přijímací zkouška se nekoná a kritéria pro přijetí do všech učebních oborů jsou shodná:

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2.  Splnění povinné školní docházky.
 3. Průměr známek dosažený žákem v l. pol. posledního ročníku ZŠ, v případě rovnosti v 2. pol.předposledního ročníku. ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, Fa ČJ v l. pol. posledního roč. ZŠ, popř. v 2. pol. předposledního roč. ZŠ.
 4. Respektování rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŠMS, o schválených počtech tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků pro šk. rok 2020-2021.