Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Co vše musím splnit pro přijetí?

A) Když chci studovat maturitní 4letý obor >
B) Když chci studovat výuční 3letý obor bez maturity >

.


A. Kritéria pro přijetí do čtyřletých maturitních oborů:

• Kritéria přijetí do maturitního oboru Autotronik

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2. Splnění povinné školní docházky.
 3. Průměr známek dosažený žákem v 1. pololetí posledního (9.) ročníku ZŠ a v 1. pololetí předposledního (8) ročníku ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, ČJ a CJ. Prospěch žáka ze ZŠ – 40% podíl.
 4. Úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky – 60 % podíl.
 5. Respektování rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŠMS, o schválených počtech tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022.

• Kritéria přijetí do maturitního oboru Provoz a ekonomika dopravy

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2. Splnění povinné školní docházky.
 3. Průměr známek dosažený žákem v 1. pololetí posledního (9.) ročníku ZŠ a v 1. pololetí předposledního (8) ročníku ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, ČJ a CJ. Prospěch žáka ze ZŠ – 40% podíl.
 4. Úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky – 60 % podíl.
 5. Respektování rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŠMS, o schválených počtech tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022.

• Kritéria přijetí do maturitního oboru Požární ochrana

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2. Splnění povinné školní docházky.
 3. Průměr známek dosažený žákem v 1. pololetí posledního (9.) ročníku ZŠ a v 1. pololetí předposledního (8) ročníku ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, ČJ a CJ. Prospěch žáka ze ZŠ – 10% podíl.
 4. Fyzické testy: běh na 200m – 15 % podíl a plavání na 50m – 15% podíl.
 5. Úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky – 60 % podíl.
 6. Respektování rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŠMS, o schválených počtech tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022.

B. Kritéria pro přijetí do tříletých učebních oborů:

Přijímací zkouška SE NEKONÁ a kritéria pro přijetí do všech učebních oborů jsou shodná:

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2.  Splnění povinné školní docházky.
 3. Průměr známek dosažený žákem v l. pololetí posledního (9.) ročníku ZŠ a v 1. pololetí předposledního (8) ročníku ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, ČJ a CJ. Respektování rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŠMS, o schválených počtech tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022.