Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Co vše musím splnit pro přijetí?

A) Když chci studovat maturitní 4letý obor >
B) Když chci studovat výuční 3letý obor bez maturity >

.


A. Kritéria pro přijetí do čtyřletých maturitních oborů

Uchazeči do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou konají v 1. kole přijímacího řízení Jednotnou přijímací zkoušku, kterou zajišťuje a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Více informací najdete na: www.cermat.cz.

• Kritéria přijetí do maturitního oboru Autotronik

 1. Průměr ze ZŠ – vysvědčení 8. třída, pololetní výpis 9. třída, maximální průměr 3,00.
 2. Úspěšnost u Jednotné přijímací zkoušky min. 40 % v součtu obou předmětů.
 3. V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů, rozhodují o pořadí uchazeče známky z předmětů: ČJL, MAT a cizí jazyk.
 4. K přihlášce je nutno doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru, v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.
 5. U uchazečů s odlišným mateřským jazykem proběhne pohovor. 
   

Bodové hodnocení do maturitního oboru Autotronik:

Nejvyšší možný dosažitelný počet bodů je 100.

body-autotronik2024.jpg

body-autotronik2024-vypocet.jpg

• Kritéria přijetí do maturitního oboru Požární ochrana

 1. Průměr ze ZŠ – vysvědčení 8. třída, pololetní výpis 9. třída, maximální průměr 3,00.
 2. Úspěšnost u Jednotné přijímací zkoušky min. 40 % v součtu obou předmětů.
 3. Úspěšnost u Školní přijímací zkoušky – Fyzické testy – dle dosažených výsledků jednotlivých uchazečů.
 4. V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů, rozhodují o pořadí uchazeče známky z předmětů: ČJL, MAT a cizí jazyk.
 5. K přihlášce je nutno doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru, v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.
 6. U uchazečů s odlišným mateřským jazykem proběhne pohovor. 
   

Školní přijímací zkouška (Fyzické testy) pro obor Požární ochrana proběhne volitelně ve dvou termínech 21.3.2024 a 25.3.2024. Náhradní termín (nutno doložit omluvou – lékařská zpáva apod.) proběhne 25.4.2024.

Bodové hodnocení do maturitního oboru Požární ochrana:

Nejvyšší možný dosažitelný počet bodů je 150.

body-pozarni2024-vypocet.jpg
 
B. Kritéria pro přijetí do tříletých učebních oborů:

Do oboru středního vzdělávání s výučním listem se přijímací zkouška NEKONÁ! 
Kritéria pro přijetí do všech učebních oborů jsou shodná: 
 

 1. Průměr ze ZŠ – vysvědčení 8. třída, pololetní výpis 9. třída.
 2. V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů, rozhodují o pořadí uchazeče známky z předmětů: ČJL, MAT a cizí jazyk.
 3. K přihlášce je nutno doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru, v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.
 4. U uchazečů s odlišným mateřským jazykem proběhne pohovor.
   
body-2024.jpg