Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Podání přihlášky

Počet volných míst pro jednotlivé obory

OBOR / VOLNÝCH MÍST