Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Oznámení výsledků přijímacího řízení pro přijetí do maturitních oborů

pro školní rok 2024 / 2025

Ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace, rozhodl v souladu s § 59, § 165 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2022/2023 a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro obory:


autotronik.jpg


pozarni-ochrana.jpg

Zveřejněno: 15. května 2024 
Ing. Bc. Luděk Fišera,  ředitel SOŠ a SOUd Čáslav, příspěvková organizace