Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Přihláška na střední školu

.


Podívej se na Instagram a Youtube na své budoucí spolužáky, co se u nás učí, jak vypadá škola, co se nosí, kam jezdíme, jak se bavíme:

ig.png  qrin.png                      yt.png

.

Jaký je postup, abych byl přijat?

A) Když chci studovat maturitní 4letý obor > 
B) Když chci studovat výuční 3letý obor bez maturity >

.