Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Čtyřleté maturitní obory

 • 39-41-L/01 Autotronik
 • 39-08-M/01 Požární ochrana
 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

První kolo přijímacího řízení 2022

1) Vyplňte přihlášku ke studiu na naší škole

 • PŘIHLÁŠKU DO PRVNÍHO KOLA DORUČTE K RUKÁM ŘEDITELE ŠKOLY NEJPOZDĚJI V PÁTEK 1. BŘEZNA 2022. Pokud je přihláška odeslána v papírové podobě, nejpozdnějším razítkem odeslání České pošty je 1. 3. 2022.
 • Přihláška ke studiu je ke stažení ZDE.
 • Vyplňte název a adresu školy, dále číselný kód a název oboru vzdělání.
 • Nezapoměňte na přihlášce uvést e-mail svůj nebo rodičů (případně ID datové schránky). Na tento e-mail zasíláme další důležité informace.
 • Nezapoměňte doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Váš lékař buď potvrdí vaši způsobilost na přední straně přihlášky ke studiu nebo vám může toto potvrzení zaslat jinou formou (písemně, mailem). Lékaři sdělte číselný kód vašeho oboru. Pro obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy lékařský posudek nevyžadujeme.

 2) Očekávejte potvrzení, že jsme vaši přihlášku přijali

 • Na e-mail uvedený na přihlášce ke studiu vám potvrdíme přijetí vaší přihlášky.

3) Očekávejte pozvánku k vykonání jednotné přijímací zkoušky

 • Nejpozději dva týdny před konáním přijímací zkoušky obdržíte pozvánku k vykonání přijímací zkoušky.
 • Pozvánka bude obsahovat vaše evidenční číslo, pod kterým budou později zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

4) Vykonání jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

 • TERMÍNY KONÁNÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:
  1. termín – úterý 12. 4. 2022 v budově školy
  2. termín – středa 13. 4. 2022 v budově školy
 • Testy k procvičení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
 • Pro vážné důvody, pro které se nemohl uchazeč zúčastnit řádného termínu, jsou určeny dva náhradní termíny 10.5.2022 a 11.5.2022. Tuto skutečnost je nutno písemně doložit řediteli školy a omluvit se, nejpozději do 3 dnů od konání řádného termínu. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělávání nebo na jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu.
 • V případě velmi nízkého počtu uchazečů může ředitel školy rozhodnout o neotevření daného oboru.

5) Jaká kritéria musím splnit pro přijetí do maturitního čtyřletého oboru?

 1. Podrobný popis kritérií a získání bodů za výsledky hodnocení předchozího vzdělávání (ZŠ) tj. za výsledný průměrný prospěch z posledních dvou ročníků – viz. Tabulka přepočtu na body je na podstránce Kritéria pro přijetí.
 2. Uchazeči konají v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku, kterou zajišťuje a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Více informací najdete na www.cermat.cz.
 3. Pokud uchazeč podal pouze jednu přihlášku do maturitního oboru, získá tak možnost absolvovat jednotné přijímací zkoušky CERMAT i ve druhém termínu (tj. v obou stanovených termínech 12. + 13. 4. 2022) a do celkového hodnocení se mu započítá lepší výsledek.
 4. Uchazeči se SVP, kteří doloží řediteli školy současně s přihláškou platné doporučení školského poradenského zařízení (KPPP, SPC) obsahující podpůrná opatření, mají nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.
 5. Kladný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru (neplatí pro 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy.
 6. Fyzické testy přijímacích zkoušek platí pro obor 39-08-M/01 Požární ochrana.

6) Výsledky přijímacího řízení

7) Potvrďte, že nastoupíte na naši školu

Předpokládaný počet uchazečů do jednotlivých oborů