Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Tříleté učební obory

 • 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
 • 26-57-H/01  Autoelektrikář
 • 23-55-H/02  Karosář

První kolo přijímacího řízení

1) Vyplňte přihlášku ke studiu na naší škole

 • PŘIHLÁŠKU DO PRVNÍHO KOLA ODEŠLETE POŠTOU NEJPOZDĚJI V PONDĚLÍ 1. BŘEZNA 2021. Přihláška musí být odeslána v papírové podobě s nejpozdnějším razítkem České pošty 1.3.2021.
 • Přihláška ke studiu je ke stažení ZDE.
 • Vyplňte název a adresu školy, dále číselný kód a název oboru vzdělání.
 • Nezapomeňte na přihlášce uvést e-mail svůj nebo rodičů (případně ID datové schránky). Na tento e-mail zasíláme další důležité informace.
 • Nezapomeňte doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Váš lékař buď potvrdí vaši způsobilost na přední straně přihlášky ke studiu nebo vám může toto potvrzení zaslat jinou formou (písemně, mailem). Lékaři sdělte číselný kód vašeho oboru.

 2) Očekávejte potvrzení, že jsme vaši přihlášku přijali

 • Na e-mail uvedený na přihlášce ke studiu vám potvrdíme přijetí vaší přihlášky.
 • V tomto e-mailu vám také zašleme evidenční číslo žáka, pod kterým budou později zveřejněny výsledky přijímacího řízení a termín zveřejnění výsledků.

3) Přijímací zkouška se nekoná – uchazeči jsou v tomto roce přijati bez přijímací zkoušky!

 • Uchazeči následujících tříletých učebních oborů jsou přijati bez přijímací zkoušky:
  23–68–H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
  26–57–H/01 Autoelektrikář
  23–55–H/02 Karosář
 • Tito uchazeči od nás obdrží písemné potvrzení přijetí přihlášky ke studiu s uvedením evidenčního čísla žáka, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení a termínu zveřejnění výsledků.

4) Jaká jsou kritéria, abyste byl přijat do učebního oboru?

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2. Hodnocení chování „VELMI DOBRÉ” v posledních dvou ročnících ZŠ.
 3. Celkové hodnocení „PROSPĚL“ v posledních dvou ročnících ZŠ.
 4. Kladný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru (viz výše). 

5) Výsledky přijímacího řízení

6) Potvrďte, že nastoupíte na naši školu

 • Pokud jste byl přijat, potvrďte svůj úmysl nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového lístku.
 • Termín pro podání zápisového lístku je 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků.
 • Pokud nebude zápisový lístek ve stanovené lhůtě odevzdán, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí ředitele o přijetí.

.

Předpokládaný počet uchazečů přijímaný do jednotlivých oborů