Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Důležité termíny přijímacích zkoušek / jaro 2024

1) Termíny pro podání přihlášky ke studiu

Termín odevzdání přihlášky v 1. kole je stanoven do 20. února 2024 a to jak pro přihlášky podávané nově elektronicky v systému DIPSY (www.dipsy.cz), tak řediteli střední školy.

Zde jsou uvedeny jednotlivé možné způsoby, jak podat přihlášku ke studiu v roce 2024

2) Termíny konání přijímacích zkoušek

První kolo

Školní část přijímací zkoušky (Fyzické testy) pro obor Požární ochrana (39-08-M/01):
proběhne volitelně ve dvou termínech 21.3.2024 a 25.3.2024. 

Náhradní termín školní část přijímací zkoušky (Fyzické testy) pro obor Požární ochrana (39-08-M/01):
proběhne 25.4.2024 (nutno doložit omluvou – lékařská zpáva apod.).

Další důležité termíny související s 1. kolem přijímaček:

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.